Každý rok 6. decembra všetky detské očká očakávajú príchod vzácnej návštevy.

Legiend o Sv. Mikulášovi je mnoho, no málokto vie, že tento dobrodinec pochádza priamo z Malej Ázie a nie zo severu, tak ako si to mnohí myslia.

Štedrosť tohto svätca vychádza z legendy o obdarovaní troch dcér, ktoré mali veľmi zadĺženého otca. Ten sa rozhodol svoje dcéry predať do nevestinca a tak splatiť všetky svoje dlhy. Keď sa o tom dozvedel Mikuláš, vhadzoval dievčatám cez otvorené okno po tri noci za sebou peniaze. Vďaka tomu otec splatil všetky svoje dlhy a ešte mu zostalo aj na veno pre svoje tri dcéry. Z tejto legendy vychádza aj typické znázorňovanie sv. Mikuláša s tromi zlatými jablkami na knihe.


Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom.  Napr. St. Nicholas v Anglicku. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám patrónom, kupcov, majiteľov záložní, námorníkov, lekárnikov či voňavkárov. Za svojho ochrancu ho pokladá pravoslávne Rusko a mnohé, najmä európske mestá nesú jeho meno. Na Slovenku máme tiež mestá nesúce jeho meno, napr. Liptovský, Plavecký alebo Borský Mikuláš. 


Presný dátum smrti sv. Mikuláša doteraz nie je známy. Za predpokladaný deň smrti sa pokladá práve 6. december, ktorý bol vyhlásený za sviatok. Keďže presný rok úmrtia tiež nie je známy, historici predpokladajú, že umrel niekedy medzi rokom 345 – 351. Pochovali ho v myrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky uložené až do roku 1087. Keď Myru obsadili vyznávači islamského náboženstva, podarilo sa Mikulášove pozostatky preniesť do talianskeho prístavného mesta Bari v Apúlii, kde žilo veľa gréckych prisťahovalcov. Tam preto postavili nový kostol zasvätený Mikulášovi. Na celom svete je veľké množstvo kostolov zasvätených sv. Mikulášovi a jeho patrocínium patrí medzi najčastejšie. Kult sv. Mikuláša bol od 6. storočia známy v Byzantskej ríši, od 9. storočia v Taliansku, od 10. storočia v Rusku.


Svätomikulášska tradícia vychádza aj z jeho zasvätenej ochrany nad deťmi. Zvyk obdarúvať deti sa rozmohol najmä v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Anglicka, Nemecka, Severnej Ameriky, kde k nemu prisťahovalci pripojili škandinávske ľudové tradície o škriatkovi respektíve čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa darčekmi.

U nás na Slovensku sa udomácnil zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelom a čertom. Tí rozdávajú naším deťom sladké, ale i „čertovské odmeny vždy v predvečer sviatku sv. Mikuláša.

 

Bohatého a pokojného Mikuláša Vám praje eČajovňa