Obchodné podmienky

Obsah


 

Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú: 

Predajca:

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

IČO: 40475379
DIČ: 1047497484
IČ DPH: nie je platcom DPH

Číslo účtu: 2502078288/8330, Fio banka, a.s.

Zapísaná v registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-32452

(ďalej len „predajca“)

a

Zákazník

(súkromná osoba, prípadne fyzická alebo právnická osoba nakupujúca produkt alebo produkty ponukané predajcom prostredníctvom internetového obchodu eCajovna.sk)

(ďalej len „zákazník“)

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky - v tomto prípade sa Objednávkou rozumie potvrdená objednávka realizovaná na internetovom obchode eCajovna.sk

Objednávku nie je možné potvrdiť bez označenia súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.


eCajovna.sk

eCajovna.sk je internetový obchod prostredníctvom ktorého predajca ponúka a predáva čaje, čajové výrobky, príslušenstvo pre prípravu alebo uchovávanie čaju, tričká, doplnky pre domácnosť, dekoratívne a darčekové predmety (ďalej označované len ako „produkty“ a/alebo „tovar“).


Kontakt & Zákaznícky servis

Zákazník môže predajcu v prípade potreby kontaktovať:

Zákaznícky servis je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod..

Mimo prevádzky zákazníckeho servisu nás môžete kontaktovať na e-mail info@ecajovna.sk.

Korešpondenčná adresa internetového obchodu eCajovna.sk je:

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

Na otázky alebo požiadavky zákazníka odpovieme v čo najkratšom čase, najneskôr však do troch pracovných dní od ich doručenia.


Ponuka a dostupnosť produktov

Ponuka produktov dostupná v internetovom obchode eCajovna.sk je aktualizovaná priebežne, podľa dostupnosti jednotlivých druhov produktov.

Predajca negarantuje nepretržitú dostupnosť všetkých produktov. Ponuka produktov sa odvíja od možností dopĺňania produktov, ktoré môžu byť ovplyvnené tretími stranami alebo nevyspytateľnosťou prírody.


Cena produktov

Cena produktov je uvádzaná v eurách a vrátane DPH.

Predajca má právo ceny produktov upravovať. Tieto úpravy sú platné po ich zverejnení v e-shope eCajovna.sk, teda v rámci cien produktov.

Pre zákazníka platia vždy ceny, ktoré boli aktuálne v deň, kedy realizoval nákup, teda v deň potvrdenia objednávky.


Objednávka

Objednávka je dokument o nákupe, obsahujúci:

 • Zoznam produktov, vrátane množstva, jednotkovej ceny a celkovej ceny s DPH
 • Spôsob doručenia
 • Spôsob platby
 • Celkovú cenu objednávky, vrátane ceny za doručenie
 • Údaje o zákazníkovi potrebné pre doručenie a vystavenie daňového dokladu:

Súkromné osoby: 

  • Meno a priezvisko
  • Adresa pre doručenie
  • e-mail,
  • telefón

Firmy a organizácie:  

  • Názov spoločnosti
  • Fakturačné údaje, teda úplnú adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ (ak ho má), IČ DPH (ak ho má)
  • Adresu pre doručenie, ak je iná ako adresa sídla spoločnosti
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  • e-mailový kontakt 
  • telefonický kontakt

Každú objednávku je možné pred odoslaním upraviť návratom na predchádzajúci krok nákupného procesu.


Potvrdenie objednávky

Pred odoslaním, teda potvrdením objednávky, musí zákazník potvrdiť svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, a to označením okienka (checkboxu) vedľa odkazu na Obchodné podmienky. Tieto sú umiestnené na dobre viditeľnom mieste nad tlačidlom, ktorým zákazník potvrdzuje objednávku, tlačidlom „Záväzne objednávam“.

Objednávka nemôže byť odoslaná bez potvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami.

Odoslaním objednávky, ktoré sa zrealizuje po kliknutí na tlačidlo „Záväzne objednať“ a potvrdením prijatia objednávky predajcom na e-mailovú adresu zákazníka, vzniká zmluvný vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Práva a povinnosti zmluvných strán sú definované v týchto Obchodných podmienkach.


Spôsoby doručenia

Produkty sú spravidla doručované tretími stranami, ktorými sú:

 • Slovenská pošta (v rámci celého Slovenska a Českej republiky)
 • Doručovacia služba Packeta (Zásielkovňa) s doručením na adresu
 • Doručovacia služba Packeta (Zásielkovňa) s doručením na odberné miesto
 • Osobný odber v Čajovom dome na Radlinského 24/C v Bratislave.

Osobný odber si, prosím, dohodnite na našom Zákazníckom servise – na telefónnom čísle 0948 244 500 alebo e-mailom na info@cajovna.sk.

Odberné miesto je presunuté do Čajového domu na Radlinského 24/C v Bratislave.

Osobný odber je určený pre vopred zaplatené objednávky (aktuálne je dostupná platba prevodom na zálohovú faktúru). Nie je možné platiť ich na mieste v hotovosti. 


Ceny za doručenie (poštovné a balné)

K cene produktov sa pripočítava cena za poštovné a balné:

 • Doručenie Slovenskou poštou na Slovensku - 4,20 €
 • Doručenie Slovenskou poštou na Slovensku s dobierkou - 4,90 €
 • Doručovacia služba Packeta (Zásielkovňa) s doručením na adresu - 4,20 €
 • Doručovacia služba Packeta (Zásielkovňa) s doručením na odberné miesto - 2,90 €
 • Doručenie Slovenskou poštou do Českej republiky - 9,00 €*.

Ak cena objednávky presiahne 79 €, cena za doručenie v rámci Slovenska je 0 €.

 • Cena za doručenie pri Osobnom odbere je 0 €. (Odberné miesto Čajový dom na Radlinského 24/C v Bratislave)

Spôsoby platby

Zákazník má k dispozícii niekoľko možností platby za objednávku:

 • prevodom na účet - zákazník zaplatí prevodom na náš účet 2502078288/8330
 • prostredníctvom Pay Pal
 • Dobierka - pri doručení Slovenskou poštou (platí sa v hotovosti na pošte, resp. poštovému doručovateľovi)

Dočasne sú dostupné iba tieto spôsoby platby. Na implementácii nových spôsobov pracujeme a budú čoskoro opäť k vašim službám.


Storno objednávky

Objednávka môže byť stornovaná/zrušená do 24 hodín na našom Zákazníckom servise, a to:

Pri stornovaní objednávky je pre jej identifikáciu potrebné uviesť číslo objednávky, meno objednávateľa a kontakt.

Storno objednávky vybaví náš Zákaznícky servis, ktorý zákazníka v prípade potreby kontaktuje pre overenie alebo doplnenie údajov.

Storno objednávky je potvrdené e-mailovou správou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ak už bola objednávka zaplatená, predajca je po potvrdení storna povinný vrátiť uhradenú sumu zákazníkovi najneskôr do 14 dní.


Expedovanie a dodanie objednávky

Objednávka je expedovaná spravidla do 3 pracovných dní od prijatia. O expedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom.

Objednávka je doručená na adresu, ktorú zákazník uviedol ako adresu pre doručenie.

V prípade nutnosti predĺženia doby dodania objednávky je zákazník kontaktovaný Zákazníckym servisom. Zákazník môže v takomto prípade neskoršie dodanie odmietnuť alebo ho potvrdiť.


Vrátenie tovaru/objednávky

Zákazník má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, t.j. potvrdenia objednávky. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Tovar, ktorý chce zákazník vrátiť musí byť nepoškodený, nepoužitý, čistý, plne funkčný a zabalený v pôvodnom nepoškodenom balení.

Adresa pre vrátenie tovaru je:

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava.

Predávajúci je povinný tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru.

Náklady spojené s vrátením tovaru (balné, cena za spätné doručenie predajcovi) hradí zákazník.


Záručné podmienky a zodpovednosť za škodu

Súčasťou doručenej objednávky je aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Zákazník si musí faktúru uchovať a v prípade reklamácie predložiť na požiadanie predajcovi.

Záručná doba v rámci EU je 24 mesiacov. Pre potraviny, v tomto prípade čaje a čajové výrobky, platí záručná doba, ktorá je označená na obale ako minimálna trvanlivosť alebo dátum spotreby.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré bolo spôsobené nevhodným skladovaním a vystavovaním tovaru podmienkam, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami výrobcu, resp. predajcu, ako aj nešetrnou manipuláciou.


Reklamácie

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite a kvantite zodpovedajúcej objednávke.

Zákazník je povinný po prevzatí skontrolovať dodaný tovar a v prípade poškodenia alebo nezrovnalostí ohľadom objednávky a čo najskôr informovať o týchto skutočnostiach predajcu.

Zákazník môže reklamovať tovar, ktorý nebol poškodený nevhodným skladovaním a vystavovaním tovaru podmienkam, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami výrobcu, resp. predajcu alebo nešetrnou manipuláciou.

Reklamácie preberá a spracúva Zákaznícky servis predajcu písomne na e-mail reklamacie@ecajovna.sk alebo na adrese Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk, Dobšinského 22, 811 05 Bratislava.

V prípade otázok alebo pochybností môže zákazník kontaktovať Zákaznícky servis aj na telefónnom čísle 0948 244 500.

Predajca je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.

Reklamácie sa vzťahujú výhradne na objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu eCajovna.sk.


Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám od 15. februára 2016 uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@ecajovna.sk.


Ochrana osobných údajov

Pre potreby komunikácie, ako aj vybavenie objednávky Zákazník zadáva svoje osobné údaje do formulárov internetového obchodu eCajovna.sk.

Zákazník odoslaním formulára potvrdzuje svoj súhlas s použitím osobných údajov na účely:

 • doručenia objednávky,
 • komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu Predajcu,
 • spracovanie účtovníctva internetového obchodu eCajovna.sk,
 • marketingovej komunikácie.

Potvrdením formulárov pre Newsletter dáva Zákazník svoj súhlas s použitím osobných údajov aj pre účely:

 • zasielania informácií o novinkách a akciách internetového obchodu eCajovna.sk na e-mailovú adresu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze internetového obchodu eCajovna.sk, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu tretej osoby, ktorá zodpovedá za doručovanie objednávok, spracovanie účtovníctva a spracovanie súťaží a inej marketingovej komunikácie internetového obchodu.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe v internetovom obchode eCajovna.sk. Tento súhlas môže kedykoľvek písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10tich rokov.


Dostupnosť a používanie internetového obchodu

Internetový obchod eCajovna.sk je určený výhradne k nákupu produktov, ktoré ponúka vo svojom katalógu.

Predajca, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu eCajovna.sk, negarantuje jeho neptretržitú prevádzku a nezodpovedá za škody vzniknuté zákazníkovi v prípade nemožnosti realizácie objednávky z dôvodov výpadku alebo prerušenia činnosti internetového obchodu.

Všetky informácie a fotografie publikované v rámci internetového obchodu eCajovna.sk sú výhradným vlastníctvom prevádzkovateľa, ktorým je Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk a ich ďalšie použitie nie je možné bez jej výslovného súhlasu.


Záverečné ustanovenia

Uvedené Obchodné podmienky sú platné ich zverejnením na stránkach internetového obchodu eCajovna.sk.

Zákazník vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami označením políčka vedľa vety „Suhlasím s Obchodnými podmienkami“ a následným potvrdením objednávky kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“.

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.


Copyright © eCajovna.sk

newsletter mail Prihláste sa do Newslettra ... a získajte 5% zľavu na svoj prvý nákup.